Netwerk-Pluz

Netwerk-Pluz is een hechte netwerk-organisatie vormgegeven door een kleine met elkaar samenwerkende club SKJ-geregistreerde professionals die geloven dat denkkracht vergroten door samenwerking tot doorwerkte plannen en goede resultaten leidt. 

 
Deze visie wordt gedragen door goed op elkaar ingespeelde gedreven mensen die gemeen hebben dat ze deskundig kunnen omgaan met de soms heftige dynamiek in multi-complexe situaties. Wij werken met de methode van de IAG-methodiek.

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Wat bieden wij?

Netwerk-Pluz biedt algemene jeugd- en gezinshulpverlening en specifiek begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders. Wij bieden bijvoorbeeld hulp en ondersteuning aan ouders en gezinnen die tegen problematiek aanlopen op gebied van relatiebreuk en echtscheiding, ook als deze al langer geleden is. 

Wij worden ingezet door en betrokken door instanties als er sprake is van dreigend contact verlies met een ouder, maar ook als omgangsregelingen stagneren of niet goed lopen of de communicatie tussen ouders niet goed verloopt. 

Scheiding en kindbehartiging

Netwerk-Pluz heeft gedegen en brede expertise op gebied van (hoogconflict) scheidingsproblematiek. De positie van kinderen is hierin een speciale en een belangrijke speerpunt. Zo is het is voor kinderen die met scheidingsdynamiek te maken hebben belangrijk om contact te mogen en kunnen houden met beide ouders en hun familie, zoals grootouders en ooms en tantes.

Maaike is Kindbehartiger en vertolkt de stem en wensen van het kind in een scheidingsproces (www.kindbehartiger.nl)

Maaike Schootstra is als zelfstandige gecontracteerd bij Sociaal Domein Friesland voor Jeugd en in diverse gemeenten voor WMO (PGB en ZIN). Maaike is ook zonder indicatie inzetbaar tegen een marktconform tarief.

Op dit moment is er sprake van een wachttijd, deze bedraagt op dit moment (7 mei 2024) 
ongeveer 20 weken.