Route Klachtenprocedure Netwerk-Pluz

Netwerk-Pluz wil graag goede zorg verlenen waarover u tevreden bent. Soms komt het voor dat iemand niet tevreden is over de inzet die wij gepleegd hebben. U kunt uw klacht direct aan uw hulpverlener kenbaar maken. Liefst horen wij meteen als er iets is waarover u ontevreden bent, mogelijk kunnen we het dan meteen op proberen te lossen in samenspraak met elkaar. Indien dit gesprek nog niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Jeugdstem - AKJ. 

Externe klachtenfunctionaris

Netwerk-Pluz is aangesloten bij de externe klachtenorganisatie. Hier kunt u, als de klacht met een gesprek niet is opgelost, uw klacht bespreken en advies krijgen hoe hier mee om te gaan en u kunt eventueel bijgestaan worden met het formuleren van de klacht. Het doel is steeds om te proberen de klacht in het meest vroegtijdige stadium op te lossen om een formele schriftelijke klacht voor te zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Solo Partners

Onafhankelijke geschilleninstantie

Als het gesprek met de klachtenfunctionaris de klacht niet heeft opgelost kunt u het geschil voorleggen aan SKJ.   

Privacy verklaring
Download hier de privacy verklaring.

Beroepscode BPSW
Download hier de beroepscode BPSW

Wat kan JeugdStem voor u doen?
                             
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met Netwerk-Pluz, neem dan contact op met JeugdStem. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. JeugdStem geeft een stem aan kinderen, jongeren, hun ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg. Veel kinderen, jongeren en ouders in de jeugdzorg weten niet wat hun rechten zijn en voelen zich niet gehoord en niet veilig. JeugdStem is er om u te helpen als er dingen zijn die niet goed lopen in de hulpverlening. 


Zo bereikt uJeugdStem

  • Bel naar 088 – 555 1000 
  • Via www.jeugdstem.nl/contact kunt u via de online chat vragen stellen De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. 


Meer informatie kunt u vinden via de site www.jeugdstem.nl