Klachtenprocedure Netwerk-Pluz

Netwerk-Pluz wil graag goede zorg verlenen waarover u tevreden bent. Soms komt het voor dat iemand niet tevreden is over de inzet die wij gepleegd hebben. U kunt uw klacht direct aan uw hulpverlener kenbaar maken. Liefst horen wij meteen als er iets is waarover u ontevreden bent, mogelijk kunnen we het dan meteen op proberen te lossen in samenspraak met elkaar.

Externe klachtenfunctionaris

Netwerk-Pluz is aangesloten bij een externe klachtenorganisatie. Hier kunt u, als de klacht met een gesprek niet is opgelost, uw klacht bespreken en advies krijgen hoe hier mee om te gaan en u kunt eventueel bijgestaan worden met het formuleren van de klacht. Het doel is steeds om te proberen de klacht in het meest vroegtijdige stadium op te lossen om een formele schriftelijke klacht voor te zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met AKJ.

Onafhankelijke geschilleninstantie

Als het gesprek met de klachtenfunctionaris de klacht niet heeft opgelost kunt u het geschil voorleggen aan het SKJ.   

Privacy verklaring
Download hier de privacy verklaring.

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Netwerk-Pluz. 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
                             
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met Netwerk-Pluz, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Netwerk-Pluz. 

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000 
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. 


Informatie AKJ - Flyer voor ouders en verzorgers