Voor verwijzers

Netwerk-Pluz werkt samen met ervaren hulpverleners die goed thuis zijn in hulpverlening vanuit WMO en vanuit de Jeugdwet. Netwerk-pluz is gecontracteerd voor Jeugd via SDF en voor WMO tot nu toe in diverse gemeenten in Friesland. Onze kracht is de kracht van het netwerk en het gezamenlijk monitoren van elke caseload. 

Wij werken met een 'meer-ogen systeem’ bij de intake. Dit draagt bij aan de borging van onze kwaliteit. Dit betekent ook dat wij daardoor steeds de meest optimale combinatie inzetten in (soms complexe) casussen. Wij hebben een visie op opvoedondersteuning en opvoedhulp. Wij bieden deze hulp vanuit de presentiebenadering van aandachtig aanwezig zijn en een juiste balans van afstand-nabijheid.

Maaike Schootstra MEd

Master-Pedagoog, (familie) Mediator, Kindbehartiger, Bijzonder Curator Jeugd, docent Omgangskunde.

Mijn naam is Maaike Schootstra en ik werk, als zelfstandige sinds 2017. Ik ben afgestudeerd pedagoog (Master Pedagogiek Integrale Jeugdzorg). Verder ben ik gecertificeerd (familie) mediator,  Kindbehartiger en docent Omgangskunde. Ook ben ik sinds november 2018 inzetbaar als Bijzonder Curator Jeugdzaken.

Recentelijk heb ik de methodiek 'Ouderverstoting/oudervervreemding' afgesloten. Ik ben eveneens getraind in het afnemen van de MASIC.

Ik ben inzetbaar als scheidingsexpert bij (hoogconflict) scheidingsproblematiek, ook als de scheiding al langer geleden is, bij (begeleiding) contactherstel en opzetten en begeleiden ouder-communicatie na scheiding.